(0 رای)

سطح کار مستطیل-راهنما وسط NV3 معمولی

ارسال به سراسر کشور
تضمین اصالت محصول
پشتیبانی 24 ساعته

ویژگی ها

کد کفشک : NK 4
سطح کار a1xb1 : 224x224
a1 : 224
a2 : 282
b1 : 224
b2 : 282
f : 350
r : 40
c1 : 30
c2 : 40
c3 : 45
c4 : 80
d2 : 25
e : 269
l : 180
(0)
دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*

فایل pdf دانلود
فایل Edraw دانلود

فایل Autocad دانلود