فرم درخواست نمایندگی

اگر خواهان اخذ نمایندگی از گروه تولیدی -صنعتی خدمات قالب ایران هستید می توانید از این قسمت با دریافت فایل PDF و تکمیل آن و ارسال از طریق فکس ،اطلاعات خود را برای خدمات قالب ایران ارسال نمایید تا پس از بررسی اطلاعات شما توسط کارشناسان ما با شما تماس حاصل شود.

دانلود فرم نمایندگی